1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Retro - Honeysuckle

Retro - Honeysuckle

5407

Retro - Honeysuckle

A soft, sweet, powdery, floral musk.

Qty: 1 dozen

5407