1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Soapstone Carved Tea Light Holder
Soapstone Carved Tea Light Holder
Soapstone Carved Tea Light Holder

Soapstone Carved Tea Light Holder

2910

Assorted soapstone carved tea light holder balls.

Hand carved. 

SOLD BY:  The Each.  3" tall. 

2910