1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Soapstone Round Cone / Tea light Holder
Soapstone Round Cone / Tea light Holder
Soapstone Round Cone / Tea light Holder
Soapstone Round Cone / Tea light Holder

Soapstone Round Cone / Tea light Holder

2915

Assorted Soapstone Round Cone / Tea light Holders

4"

Sold by the each

2915